Contractes d'obres

En aquesta secció pot consultar informació detallada dels contractes d'obres formalitzats en dates posteriors a 10 de desembre de 2014, data d'entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Detall de l'expedient EXP00003

Exercici

Exercici: 2014

Entitat

 • CIF Entitat: B-43827971
 • Nom Entitat: COMAIGUA

Adjudicatari

 • CIF Adjudicatari : B-43035179
 • Nom Adjudicatari : OBRAS Y HORMIGONES BLANCO

Dades Generals

 • Tipus de Contracte : OBRES
 • Tipus de Procediment : Contractació directa amb tres pressupostos
 • Tipus de Tramitació : Ordinaria
 • Clau d'Expedient : EXP00003
 • Denominació del Contracte : Obra Civil del clavegueram Carrer Verge de Montserrat de Cambrils
 • Pressupost de Licitació :
  49.254,36
 • Pressupost d'Adjudicació :
  42.754,36
 • Termini d'Execució : 1 mes

Dates

 • Data d'Adjudicació : 12/12/2014
 • Data Formalització : 12/12/2014

Representant

 • Nom Representant : Xavier Blanco Fernandez
 • Càrrec Representant : Administrador
enrere