Contractes d'obres

En aquesta secció pot consultar informació detallada dels contractes d'obres formalitzats en dates posteriors a 10 de desembre de 2014, data d'entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

DE-094

Exercici

Exercici: 2015

Entitat

 • CIF Entitat: B43827971
 • Nom Entitat: COMAIGUA

Entitat Matriu

 • CIF Entitat Matriu : B43827971
 • Nom Entitat Matriu : COMAIGUA

Adjudicatari

 • CIF Adjudicatari : 39856634A
 • Nom Adjudicatari : MELCHOR REQUENA (SOL-FILM)

Dades Generals

 • Tipus de Contracte : Obres
 • Tipus de Procediment : Contractació directa, oferta més avantatjosa
 • Tipus de Tramitació : Ordinaria
 • Clau d'Expedient : DE-094
 • Denominació del Contracte : Subministrament i instal·lació de làmina de control, seguretat i estalvi energètic
 • Pressupost de Licitació :
  0.0
 • Pressupost d'Adjudicació :
  5.870,8
 • Termini d'Execució : 1 mes / 3 dies

Dates

 • Data d'Adjudicació : 28/04/2016
 • Data Formalització : 28/04/2016

Representant

 • Nom Representant : Melchor Requena Requena
 • Càrrec Representant : Administrador
enrere