Contractes d'obres

En aquesta secció pot consultar informació detallada dels contractes d'obres formalitzats en dates posteriors a 10 de desembre de 2014, data d'entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Detall de l'expedient .03/14

Exercici

Exercici: 2014

Entitat

 • CIF Entitat: B-43827971
 • Nom Entitat: COMAIGUA

Adjudicatari

 • CIF Adjudicatari : B-55529531
 • Nom Adjudicatari : INSTAL·LACIONS I SERVEIS GRUP SEDÓ

Dades Generals

 • Tipus de Contracte : OBRES
 • Tipus de Procediment : Obert
 • Tipus de Tramitació : Ordinaria
 • Clau d'Expedient : .03/14
 • Denominació del Contracte : Obra civil a realitzar a les xarxes d'aigua y clavegueram gestionades per COMAIGUA
 • Pressupost de Licitació :
  316.000
 • Pressupost d'Adjudicació :
  237.000
 • Termini d'Execució : 24 mesos

Dates

 • Data d'Adjudicació : 05/02/2015
 • Data Formalització : 01/03/2015

Representant

 • Nom Representant : Marc Sedó Anguera
 • Càrrec Representant : Administrador
enrere