Contractes de serveis

No s'han formalitzat contractes de serveis posteriors a 10 de desembre de 2014, data d'entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. En aquesta secció trobarà informació detallada d'aquests contractes de serveis a mesura que es formalitzin.

DE-075

Exercici

Exercici: 2015

Entitat

 • CIF Entitat: B43827971
 • Nom Entitat: COMAIGUA

Entitat Matriu

 • CIF Entitat Matriu : B43827971
 • Nom Entitat Matriu : COMAIGUA

Adjudicatari

 • CIF Adjudicatari : A85788073
 • Nom Adjudicatari : AQUATEC, PROYECTOS PARA EL SECOTR DEL AGUA

Dades Generals

 • Tipus de Contracte : Serveis
 • Tipus de Procediment : Contractació directa
 • Tipus de Tramitació : Ordinaria
 • Clau d'Expedient : DE-075
 • Denominació del Contracte : Serveis de telemesura de subministrament elèctric
 • Pressupost d'Adjudicació :
  6.680
 • Termini d'Execució : 24 mesos / 730 dies

Dates

 • Data d'Adjudicació : 01/01/2015
 • Data Formalització : 01/01/2015

Representant

 • Nom Representant : Oriol Mas Alcáraz
 • Càrrec Representant : Apoderat
enrere