Contractes de subministraments

En aquesta secció pot consultar informació detallada dels contractes d'obres formalitzats en dates posteriors a 10 de desembre de 2014, data d'entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Clau de expedient Denominació Data d'adjudicació Import d'adjudicació Accions
C02/15 Subministrament energia elèctrica 10/06/2015 Veure detall del contracte de subministrament amb clau d'expedient C02/15

Mostrant l'interval 1 - 1 de 1 resultats.