Contractes de subministraments

En aquesta secció pot consultar informació detallada dels contractes d'obres formalitzats en dates posteriors a 10 de desembre de 2014, data d'entrada en vigor de la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

C02/15

Exercici

Exercici: 2015

Entitat

 • CIF Entitat: B43827971
 • Nom Entitat: COMAIGUA

Entitat Matriu

 • CIF Entitat Matriu : B43827971
 • Nom Entitat Matriu : COMAIGUA

Adjudicatari

 • CIF Adjudicatari : B43729870
 • Nom Adjudicatari : ENDESA ENERGÍA, S.A.U

Dades Generals

 • Tipus de Contracte : Subministraments
 • Tipus de Procediment : Obert
 • Tipus de Tramitació : Ordinaria
 • Clau d'Expedient : C02/15
 • Denominació del Contracte : Subministrament energia elèctrica
 • Pressupost de Licitació :
  1.521.296,9
 • Termini d'Execució : 24 mesos / 730 dies

Dates

 • Data d'Adjudicació : 10/06/2015
 • Data Formalització : 28/06/2015

Representant

 • Nom Representant : Jordi Caldés Lorente / Albert Pagés Gómez
 • Càrrec Representant : Apoderats
enrere