Normativa aplicable

Normativa legal més important que afecta d'una forma directa o indirecta a la nostra empresa. Es tracta de legislació estatal, autonòmica, europea i local que incideix en la regulació de la nostra activitat empresarial.

 • Reglaments dels serveis d'abastament d'aigua potable i clavegueram de Cambrils (BOPT núm. 272 de 26/11/2009), Vinyols i Els Arcs, Les Borges del Camp, La Selva del Camp (BOPT núm. 243 de 20/11/2008), Castellvell del Camp (BOPT núm. 62 de 16/03/2009).
 • Reglament Comarcal del servei d'abastament d'aigua potable i clavegueram (BOPT núm. 133 de 10/06/2010), Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, L'Albiol, Pratdip, Alforja, Riudecols, Riudecanyes i l'Argentera.
 • Preus unitaris de subministrament i muntatge de materials d'aigua i clavegueram (BOPT núm. 13 de 17/01/2014).
 • Reial decret Legislatiu 1/2001, de 20 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'aigües (BOE núm. 176 de 24/07/2001).
 • Decret Legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya (DOGC núm. 4015 de 21/11/2003).
 • Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel que s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació. BOE Nº74 28/03/2006.
 • Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament (DOGC núm. 3894 de 29/05/2003).
 • Reial Decret 509/1996 en el que s'estableixen les normes aplicables al tractament d'aigües residuals urbanes.
 • Directiva europea 91/271/CEE sobre el tractament de les aigües residuals urbanes.
 • Llei 22/2010, de 20 de juliol, del Codi de Consum de Catalunya.
 • Reial decret 140/2003, de 7 de febrer, pel qual s'estableixen els criteris sanitaris de la qualitat de l'aigua de consum humà (BOE núm. 45 de 21/02/2003).
 • Decret 103/2000, de 6 de març, pel qual s'aprova el Reglament dels tributs gestionats per l'Agència Catalana de l'aigua (DOGC núm. 3097 de 13/03/2000).
 • Llei 31/2007, de 30 d'octubre, sobre procediments de contractació en els sectors de l'aigua, l'energia, els transports i els serveis postals (BOE núm. 261 de 31/10/2007).
 • Instruccions Internes de Contractació.